békekikényszerítés

Az ENSZ Alapokmánya VII. fejezetében foglalt akciók végrehajtása katonai erők és eszközök alkalmazásával. Erre az államok közötti katonai konfliktus esetén vagy egy adott országon belül olyan helyzetben kerülhet sor, amikor az állami intézmények működésképtelenné váltak, és humanitárius okok ezt szükségessé teszik. Az akciók magukba foglalják a hadműveleti terület meghatározását, az erők szétbontakozását, a szemben álló felek közötti ütköző zóna kijelölését és létrehozását, a felek szétválasztását, lefegyverzését, a törvényes rend helyreállításának elősegítését. Mivel az érintett felek (vagy akár az egyik fél) nem egyeznek bele a béke érdekében hozott békésebb diplomáciai, gazdasági, vagy katonai szankciók alkalmazásába, ezek a műveletek kényszerítő jellegűek. Békekikényszerítésre harci tevékenységek végrehajtására is alkalmas jelentős erőfölénnyel bíró, támadó jellegű katonai erőket jelölnek ki.

Tudományterület:

Forrás:

1) Egyesült Nemzetek Alapokmánya. 11. cikk, 26. cikk, VI. fejezet, VII. fejezet 2) Bellamy, A. J., Williams, P. D. (2010): Understanding Peacekeeping. Second Edition. Cambridbe: Polity Press. https://alesiabaroncobu.files.wordpress.com/2017/05/understanding-peacekeeping-by-alex-j-bellamy-paul-d-williams-stuart-griffin.pdf

Relációk