modernizáció

Sokdimenzíós fogalom, jelenti többek között az iparosodást, majd a szolgáltatások növekedését, a városiasodást, az iskolai végzettség emelkedését, a demográfiai viselkedés megváltozását (a gyermekszám tervezését), az emberi viselkedés motívumainak és normáinak, továbbá az értékeknek a megváltozását. A sok különféle modernizációfogalom közül itt a modernizációnak azt a definícióját használjuk, amely a modern társadalomnak hat alapvető kritériumát emelí ki: 1. hatékony piacgazdaság, 2. magas életszínvonal, 3. társadalmi integráció, 4, magas iskolai végzettség és jó egészségi állapot, 5. többpártrendszerű demokrácia, 6. modern mentalitás, gondolkodásmód, értékek és normák, kultúra.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 666. o.

Relációk