társadalmi csoport

Egymással rendszeres interakcióban álló egyének összessége. A csoportok a legszűkebb társulásoktól a nagyméretű szervezetekig vagy társadalmakig terjedhetnek. Méretétől függetlenül a csoport meghatározó jellegzetessége, hogy tagjai közös identitástudattal rendelkeznek. Eletünk nagy része csoportkapcsolatokban zajlik, és a modern társadalmakban az emberek többsége több eltérő típusú csoporthoz tartozik. Megkülönböztetjük az elsődleges csoportot, melynek tipikus példája a család, és a másodlagos csoportokat, vagyis a szervezeteket.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 515. o.

Relációk