etnocentrizmus

Az a felfogás, hogy a saját etnikai csoport vagy nemzet magasabb rendű a többieknél, illetve más kultúráknak az egyén saját kultúrájának szempontjából való értelmezése. Gyakorlatilag minden kultúra bizonyos mértékig etnocentrikus, és könnyű nyomon követni, hogy az etnocentrízmus hogyan kombinálódik a sztereotipikus gondolkodással. A kívülállókat gyakran idegennek, barbárnak vagy alsóbbrendűnek tekintik. Ilyen módon viszonyult a legtöbb civilizáció a kisebb kultúrák képviselőihez, és ez az attitűd számtalan etnikai konfliktust szított a történelem folyamán. Ma azt nevezzük etnocentrikusnak, aki más kultúrákat nem tud, vagy nem akar azok sajátosságai szerint szemlélni.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 385. o.

Relációk