szekularizáció

Folyamat, amelynek során a vallás és az egyház szerepe és befolyása egyre csökken. Bár a modern társadalmak egyre nagyobb mértékben szekularizálódtak, a szekularizáció mértékének a megállapítása igen összetett feladat. A szekularizáción belül több folyamatot lehet megkülönböztetni: a racionális gondolkodás terjedését, a nem sajátosan vallási feladatok végzésének függetlenülését az egyházaktól, az egyházi hierarchia gyengülését, a laikusok szerepének megnövekedését. A szekularizáció utalhat továbbá a vallási szervezetekkel való azonosulás szintjére (például a templomba járók arányára), a vallási szervezetek társadalmi és gazdasági befolyására, valamint arra, hogy az embereknek mennyire erős a vallásos meggyőződése. Legújabban olyan jelenségeket figyelhetünk meg (vallási ébredés, fundamentalizmus, új vallási mozgalmak), amelyek kétségessé teszik a szekularizációs tendencia folytatódását.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 645—646. o.

Relációk