városökológia

A városi élet tanulmányozásának egyik irányzata, amely a biológiai minták alapján a növények és organizmusok fizikai környezethez való alkalmazkodásának analógiájára épít. Az ökológiai elmélet képviselői szerint a városokon belüli különféle negyedek és területek azon természetes alkalmazkodási folyamatoknak az eredményeként jönnek létre, amelyeket a városi csoportok anyagi erőforrásokért való versengése okoz. A város egymástól különböző, sőt egymással ellentétes társadalmi jellemzőkkel bíró körzetek térképeként írható le.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 691. o.

Relációk