pauperizáció

Szó szerinti értelemben az emberek koldussá tétele, elszegényítése. Marx a fogalmat arra használta, hogy leírja azt a folyamatot, amely során a munkásosztály a tőkésosztályhoz képest egyre inkább szegénnyé válik. Napjainkban az elszegényedés folyamatára használják. Mértéke vitatott, mert bár a jóléti államok intézkedései következtében a szegénység abszolút formája visszaszorult, a relatív szegénység tobbra is jelen van. Más társadalomkutatók arra hívják fel a figyelmet, hogy a harmadik világ országaiban, a periférián a szegénység a golbalizáció hatására jelentősen megnőtt.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 242. o.

Relációk