kulturális késés

Az a jelenség, amikor a kultúra változása nem tart lépést a külső környezet változásával. A gazdasági-társadalmi-tecnológiai körülmények változása általában gyorsabb, mint a kultúra változása, így a kultúra elmarad a külső feltételek változása mögött. Különösen jelentős lehet ez az információs társadalomban, mivel bizonyos technológiai újdonságok megjelenését követően a használathoz kapcsolódó viselkedési normák még nem alakulnak ki. Példul a mobiltelefonok elterjedéséhez képest az azok használatára vonatkozó szokások csak később egyértelműsödtenk.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 567. o.

Relációk