szocializáció

Az a folyamat, amelynek során a társadalom tagja elsajátítja a társadalmi normákat és értékeket, megtanulja a különféle társadalmi szerepekben elvárható viselkedést. A szocializáció nagy része a gyermekkorban történik, de a felnőttkorban is folytatódik, mivel senki sem maradhat közömbös a környezetében élők reakcióival szemben, amelyek befolyásolják és módosítják viselkedésünket az életciklus minden szakaszában. A szocializációs közegek olyan csoportok vagy társadalmi kontextusok, amelyekben a szocializációs folyamatok zajlanak. Ilyen elsősorban a család, a kortárscsoport, az iskola, a média és a munkahely, melyek mind a kulturális tanulás színterei lehetnek.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 569—570. o.

Relációk