több családmagból álló háztartás

Olyan háztartás, amelyben egynél több családmag él együtt, legtöbbször a szülők és házas gyermekük házastársával, ezen belül megkülönböztethetünk több sajátos típust. A törzscsalád-háztartást, ezen belül a szülők egyetlen házas gyermekükkel (legtöbbször a legidősebb, néha a legfiatalabb házas fiúgyermekükkel) élnek együtt. A házas szülőkből és több házas gyermekükből álló háztartást, általában erre gondolnak, amikor „nagycsaládról” beszélnek. Végül a házas testvérek együttélését egy háztartásban. E három főtípuson kívül ritkábban még másfajta többcsaládos háztartás is előfordul. A kiterjesztett és a többcsaládos típust szokás együtt összetett háztartásnak nevezni.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 395. o.

Relációk