emberi beruházás

Mindazok a ráfordítások, amelyek az egyén munkájának termelékenységét közvetlenül, a tárgyi termelőeszközöktől függetlenül növelik. Ide tartoznak elsősorban az oktatás és az egészségi állapotjavítására fordított ráfordítások. Az emberi beruházások elmélete – mely a közgazdaságtan egyik irányzata – szerint a posztindusztriális társadalomban a gazdasági növekedés legfontosabb tényezője az emberi beruházások nagysága, elsősorban az oktatás kiszélesítése és hosszabbítása. A gazdasági fejlődéshez az szükséges, hogy minél többen minél magasabb iskolai végzettséget és szakképzettséget szerezzenek, így kapcsolódik ez az elmélet az egész életen át tartó tanulás elméletéhez.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 428. o.

Relációk