társadalmi kirekesztés

A társadalmi kirekesztettség azokat az akadályokat jelöli, amelyek révén az egyének vagy csoportok el vannak vágva attól, hogy a szélesebb társadalomban teljes értékűen vehessenek részt a gazdasági, szociális és politikai életében, vagy élhessenek a többségi társadalom előtt nyitva álló lehetőségekkel. A társadalmi kirekesztettség a szegénységnél tágabb fogalom, bár azt tartalmazza. A társadalmi kirekesztettség négy dimenzióját lehet megkülönböztetni: 1) szegénység vagy megfelelő jövedelemből, erőforrásokból való kirekesztettség,2) a munkaerőpiacról való kirekesztettség, 3) a szolgáltatásokból való kirekesztettség, valamint 4) a társadalmi kapcsolatokból való kirekesztettség.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 253. o.

Relációk