kulturális újratermelés

A kulturális értékek és normák átadása nemzedékről nemzedékre. A kulturális újratermelés azokra a mechanizmusokra utal, amelyek segítségével a kulturális tapasztalatrendszer folyamatosságát az idők során fenntartják. Bár a modern társadalmakban a kulturális újratermelés legfontosabb mechanizmusai közé tartoznak az iskoláztatás folyamatai, a kulturális reprodukció nem csupán a formális képzés nyújtotta kereteken belül zajlik. A kulturális újratermelés sokkal egyértelműbben jelenik meg a rejtett tantervben: a viselkedés azon formáiban, amelyeket az egyén informális utakon sajátít el az iskolában.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 546—547. o.

Relációk