népszámlálás

Rendszeresen (általában 10 évente) ismétlődő, kötelező jellegű, teljes körű, adott (eszmei) időpontra vonatkozó állapotfelvétel, demográfiai, gazdasági és szociális adatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele. Célja a lakáskörülmények, az élet- és társadalmi viszonyok, a családi kapcsolatok, a háztartások jellemzőinek, összetételének megállapítása, bemutatása. A statisztika eszközeivel nyilvánossá teszi a társadalom valós állapotát, támpontot nyújt az ország egészét és a helyi érdekeket szolgáló intézkedések előkészítéséhez és végrehajtásához, a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a szociális és a kulturális fejlesztések tervezéséhez és lebonyolításához. A gyűjtött adatok segítségével pontos képet ad az ország és az egyes területek általános állapotáról az Európai Unió és az egész világ számára. Az eredményein alapuló információk elengedhetetlenül fontosak a gazdasági és társadalmi élet szereplői számára a döntések előkészítéséhez, a társadalmi folyamatok áttekintéséhez.

Tudományterület:

Forrás:

Gyémánt-Katona-Szondi: Demográfia. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány. 2005. [13-14. o.] http://www.ksh.hu/nepszamlalas/

Relációk