marketingmix

Az E. Jerome McCarthy által 1960-ban bevezetett marketingmix számba vette azokat az eszközöket, amelyeket egy vállalat marketingcéljainak elérése érdekében igénybe vesz. Az említett eszközöket 4 csoportba osztotta, s ezek angol kezdőbetűi alapján szokás a McCarthy-féle marketingmixre a 4P elnevezéssel utalni, hangsúlyozva a termékhez (Product), az árhoz (Price), az értékesítési helyhez (Place) és a promócióhoz (Promotion) kapcsolódó eszközök jelentőségét a sikeres marketingtevékenység megvalósításában. A 4P koncepcióját a McCarthy klasszikus műve megjelenését követő fél évszázadban sokféle okból vitatták. A településmarketing alapvető problémája például, hogy a 4P hagyományos termékek/szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódó eszközeit nem igazán lehet a településre vonatkoztatni. A Piskóti István által javasolt 2 K modellje a kínálati és kommunikációs mix megkülönböztetésével tulajdonképpen a marketingmix egy egyszerűbb, de a településmarketinghez jól adaptálható változatát kínálja.

Forrás:

Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane: Marketingmenedzsment. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. [744. o.]. Piskóti Itván: Régió- és településmarketing. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. [53-61. o.]

Relációk