településügy

A településügy (másképpen: települési ügyek) egy intuitív megfogalmazás szerint a településsel való törődést, foglalkozást jelenti, amelyek közé az operatív jellegű településüzemeltetési, valamint a stratégiai jellegű településfejlesztési és településrendezési (együtt: településtervezési) tevékenységek tartoznak. A településügy tartalmát a településpolitika valósítja meg. A településügyhöz tartozó tevékenységek tehát a településügy egységes egészének részeit képezik. Éppen ezért a rendszerváltást követő időszak egyik igen súlyos jogalkotási deficitjeként értékelhető, hogy mind a mai napig nem született meg a településüzemeltetés és a településtervezés átfogó szabályozását is tartalmazó településügyi törvény

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [11.o., 30. o.]

Relációk