gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Biztosítása a polgármesteri hivatalt működtető vagy a közös önkormányzati hivatal szákhelyeként szolgáló települési (és a fővárosi kerületi) önkormányzatok kötelező feladata, ami a családsegítéssel egy szolgáltató, az úgynevezett család- és gyermekjóléti szolgálat keretei között történik. A speciális szolgáltatásokat, programokat is nyújtó család- és gyermekjóléti központ biztosítása csak a járásszékhely települések, megyei jogú városok és fővárosi kerületek számára kötelező.

Forrás:

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. [VI/B. fejezet]

Relációk