víziközmű-társulat

A víziközmű-társulat a vízgazdálkodási társulatok egyik alapvető jelentőségű csoportja. Létrehozásukat elsősorban a közműlétesítésben és/vagy -fejlesztésben érdekelt ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásának biztosítása indokolhatja. Maga a víziközmű-társulat közfeladatként a település, az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott területi részének közműves vízellátását, szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, belterületi vízrendezést és csapadékvíz-elvezetést szolgáló vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt. A víziközmű társulatok a tagok érdekeltségi hozzájárulásából, valamint az érintett helyi önkormányzat és az állam költségvetési, illetve egyéb támogatásaiból látják el közcélú feladataikat. Ha a víziközmű társulat az alapszabályban meghatározott közcélú feladatát megvalósította, jogutód nélkül szűnik meg. Ilyenkor az elkészült víziközművet szolgáltatásra alkalmas állapotban az önkormányzat (önkormányzati társulás) részére adja át.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [99. o.]. 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról. 160/1995. (XII. 20.) Korm. Rendelet a vízgazdálkodási társulatokról.

Relációk