települési környezet

Absztrakt értelemben egy rendszer környezetének a rendszerre lényeges hatást kifejtő tényezők összességét nevezzük. Ami az ember konkrét („földrajzi”) környezetét illeti, ezen a természeti tényezők (a természeti környezet) és az emberi szféra produktumainak (a mesterséges környezetnek) egységes rendszerét kell értenünk. Az ember a települések történeti fejlődése során a földrajzi környezet egy részét települési környezetté formálja. A települési környezetet a településekkel való szoros kapcsolat egyértelműen megkülönbözteti a földrajzi környezet egyéb rendszereitől. Települési környezeten általában a település területén belül, esetleg annak közvetlen közelében található, a településekre és az ott lakók életminőségére közvetlen hatást gyakorló környezeti elemek rendszerét szokás érteni. De értelmezhetjük speciális tulajdonságain, s a vele kapcsolatos követelményeken (pl. hajlam a szennyeződésre, s az ebből levezehető szigorúbb határértékek) keresztül is.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [112. o.]

Relációk