települési önkormányzati környezetvédelmi alap

A települési önkormányzatok – Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is – környezetvédelmi feladataik megoldásának elősegítése érdekében önkormányzati rendelettel települési önkormányzati környezetvédelmi alapot hozhatnak létre. Az alap bevételei között a törvény a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összegét, az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének harminc százalékát, a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott részét, a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összegét és a külön nem nevesített „egyéb bevételeket” sorolja fel. Magának az önkormányzati környezetvédelmi alapnak a létrehozatala nem kötelező, de az ezzel nem rendelkező önkormányzatok elesnek a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok önkormányzatot megillető részétől.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [121. o.] 1995. LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól.

Relációk