településrendezés

A településrendezés a települési önkormányzatnak a településfejlesztési döntésekben meghatározott célok megvalósulását szolgáló, továbbá annak kereteit meghatározó műszaki‐tervezési, szabályozási és igazgatási tevékenysége. A településrendezés tehát szoros összefüggésben van a településfejlesztéssel, ideális esetben annak logikus folytatása. A településrendezés során figyelembe kell venni (i) az ökológiai elvárásokat, (ii) a fenntartható fejlődés feltételeit és (iii) a racionális területhasznosítás követelményét. A településrendezés hosszú távú tervezése a településszerkezeti terv segítségével történik. A helyi építési követelményeket, jogokat és kötelezettségeket – a településszerkezeti tervvel összhangban – a helyi építési szabályzat állapítja meg.

Forrás:

Jószai Attila: Regionális politika I. A hazai területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, E-government Alapítvány, 2007. [142. o.]. 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet kialakításáról és védelméről. 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Relációk