tervezési-statisztikai régió

Több megye (a főváros) területére kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával határolt, egybefüggő tervezési, illetve statisztikai területi egység. A tervezési-statisztikai régiók alkalmazkodnak a megyehatárokhoz. Létrehozatalukat a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény irányozta elő, de magáról a regionális beosztásról akkor még nem született döntés. Ezt az Országgyűlés az 1999. évi XCII. törvény elfogadásakor emelte a törvény rangjára. Az Európai Unióhoz való csatlakozás után a tervezési-statisztikai régióink a NUTS-struktúra hierarchiájában a NUTS 2 szintnek feleltethetők meg. Noha a kohéziós politika támogatásainak elosztásában a NUTS 2 szint centrális szerepet játszott, a regionális szintű tervezés, illetve az ehhez kapcsolódó intézményrendszer szerepe 2010 után hazánkban erőteljesen visszaesett.

Forrás:

Jószai Attila: Regionális politika I. A hazai területfejlesztés intézményrendszere. Budapest, E-government Alapítvány, 2007. [38. o.]. 1996. évi XXI. Törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről. 1999. évi XCII. Tv aterületfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Törvény módosításáról.

Relációk