parkolás

A járművekkel történő várakozás (a parkolás) a helyi közút, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, valamint terek, parkok és egyéb közterületek közlekedési célú használatához tartozik. A járművekkel történő várakozás a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében 2010 őszén került az önkormányzati feladatok közé. A jogszabály-módosítás hátterében azt állt, hogy a törvényalkotó biztosítani igyekezett, hogy a parkolási közszolgáltatást nyújtó társaságok gazdálkodásában, működtetésében, irányításában a jövőben ne jelenhessen meg szabályozatlanul a magánérdeken alapuló, elsődlegesen azt szolgáló piaci szemlélet. Ezért a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladatává vált.

Forrás:

Buskó Tibor László: Településüzemeltetés. Közigazgatási urbanisztika II. Budapest, Aula Kiadó, 2011. [84. o.] 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 8. §. 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól. 106-110. §. 16/A. §.

Relációk