possessorius birtokvédelem

A posessorius birtokvédelem az igazgatási úton megvalósuló birtokvédelem, mely a tényleges birtoklási helyzeten alapszik. Az igazgatási út igénybevételének módja, hogy a birtokos a birtoksértés felismerésétől számított egy éven belül a jegyzőtől kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszöntetését. A jegyző előtt a kérelmezőnek azt kell bizonyítania, hogy birtokos volt, tehát önmagában a birtoklás tényét, valamint hogy birtokától megfosztották vagy birtoklásában zavarták. A birtokper ezzel szemben petitórius birtokvédelem, melyben a bíróság a jogvitát a birtoklás jogcíme alapján dönti el. A birtokper abban az esetben jár sikerrel, ha a kérelmezőnek erősebb jogcíme van a birtokláshoz, mint a birtokháborítónak. Birtokperre akkor kerül sor, ha a posessorius birtokvédelem nem járt sikerrel vagy az igényérvényesítésre nyitva álló egy év már letelt. A felek bírósághoz fordulhatnak, ha a fél a jegyző birtokvédelmi határozatát sérelmesnek tartja és a határozat megváltoztatását kéri, továbbá tilos önhatalom esetén, ha a birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését kéri.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 5:7.§ - 5:8. §; Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi Dologi jog, Novotni Kiadó, Miskolc, 2017. [32.-33.o.]

Relációk