e-kereskedelmi szerződés

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő szerződés a technikai fejlődés eredményeként létrejött atipikus szerződés, amely szerződést a fogyasztói szerződések alcsoportjába tudunk besorolni. Olyan elektronikus úton létrejött szerződéseket értünk az elnevezés alatt, amelyek az online kereskedelemre és az online aukcióra vonatkoznak. A szerződés jellegzetességét az adja hogy a szerződő felek a szerződés megkötése során fizikailag nem egy térben vannak, hanem egymástól távol, elektronikus úton folytatnak kommunikációt. Gyakorlatban előforduló példája az interneten néhány kattintással megvalósuló vásárlás vagy biztosítás megkötése.

Tudományterület:

Forrás:

Papp Tekla (szerk.): Atipikus szerződések, Opten Kiadó, 2015. Budapest, [127-159.o.]; Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény; A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részeletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet

Relációk