támogatott döntéshozatal

A támogatott döntéshozatal jogintézménye arra szolgál, hogy azon személyek esetében, akiknek a belátási képessége kisebb mértékben csökkent, cselekvőképességük korlátozása elkerülhető legyen, viszont döntéseik meghozatalához valamiféle segítséghez jussanak. E tevékenység ellátása a támogató feladata, akit a gyámhatóság rendel ki az érintett személy mellé. Feladatai többek között: jelen van a támogatott személy jognyilatkozatainak megtételekor, a döntések megtételéhez segítséget nyújt, tanácsaival elősegíti a támogatott jognyilatkozatainak megtételét stb. A támogató kirendelése a támogatott nagykorú cselekvőképességét nem érinti.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. 2:38. §; Barzó-Bíró-Juhász-Lenkovics-Pusztahelyi: Általános tanok és személyek joga. Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [212-215. o.] Kriston-Pusztahelyi-Sápi: Polgári Jogi Alapok, Novotni Kiadó, Miskolc, 2014. [37.o.]

Relációk