politikai biztonság

A politikai biztonság az államok és kormányok azon képessége, mellyel biztosítják szuverenitásukat, legitimációjukat és nemzetközi elismertségüket a katonai és nem katonai fenyegetésekkel szemben. A politikai biztonság szempontjából minden olyan kihívás fenyegetést jelenthet, amely megkérdőjelezi egy kormány szuverenitását és legtimitását. A politikai biztonság vizsgálata az államok, kormányzati rendszerek és az ezeket legitimáló ideológiák szervezeti stabilitásával foglalkozik. A posztbipoláris korszak nemzetközi biztonságára az egyik legnagyobb kihívást épp a politikai intézmények elégtelen működése, az etnikai vagy egyéb konfliktusok miatt meggyengült államok jelentik, s ez megnövelte a biztonság e dimenziójának jelentőségét. A 21. században a politikai biztonságot és vizsgálatát bonyolultabbá tette az integrációval együttjáró szuverenitás-megosztás, a globalizáció szuverenitást gyengítő hatása, továbbá hogy nem állami szereplők is de facto kül- és biztonságpolitikát folytathatnak.

Tudományterület:

Forrás:

Gartner, Heinz: Nemzetközi biztonság. Fogalmak A-tól Z-ig. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2007. 41-42. o. Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 23-24. o. Buzan, Barry - Weaver, Ole - Wilde, Jaap de: Security: A new Framework for Analysis. Boulder, 1998, Lynne Rienner. 141-162. o.

Relációk