társadalmi biztonság

A társadalmi biztonság azoknak az eszméknek és gyakorlatoknak az összessége, amelyek az egyént egy társadalmi csoport tagjaként a közösséghez kötik, a biztonság e dimenziója arra irányul, hogy miként tartható fenn és védhető meg a nyelv, a kultúra, a vallási és nemzeti identitás, a szokásrend, valamint a különböző minták és motívumok alapján szerveződő közösségek önazonossága. A társadalmi biztonság a kultúrában, vallásban, nyelvben, a politikai és társadalmi értékekben kifejeződő kollektív identitás megőrzésére irányul, ha ugyanis ezeket vonják kétségbe, akkor azt az adott csoport és annak tagjai ezt fenyegetésként élik meg.

Tudományterület:

Forrás:

Gazdag Ferenc (szerk.): Biztonsági tanulmányok - biztonságpolitika. ZMNE, Budapest, 2011. 24-25. o.

Relációk