surrogatum

A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni, azaz a károsultat olyan helyzetbe kell hozni, mintha a káresemény meg sem történt volna. A teljes kártérítésbe beletartozik mind a tényleges kár, az elmaradt haszon, mind pedig az indokolt költség. A teljes kártérítés elve ugyanakkor azonban kizárja, hogy a károsult a károkozás folytán gazdagodjon: ennek megfelelően a kártérítést csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyével, kivéve, ha ez az eset körülményeire tekintettel az nem indokolt. A kártérítés összegéből tehát le kell vonni azt az értéket, amely a kár bekövetkezte folytán a károsult vagyonába bekerült (surrogatum). Pl. biztosítási összeg vagy a károsult személyi sérülése esetén kapott táppénz összege.

Tudományterület:

Forrás:

Vékás Lajos Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez, Complex Online jogtár (letöltve: 2017. május 8.)

Relációk