gazdasági társaság

A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. A magyar társasági jogban formakényszer érvényesül, társaság csak a törvényben meghatározott négy formában (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) alapítható, az összes forma jogi személy. A társaság olyan tevékenységet folytathat, amit jogszabály nem tilt vagy nem korlátoz. A tagi együttműködés mértéke alapján megkülönböztetünk személyegyesítő és tőkeegyesítő társaságokat, a személyegyesítőknél a tagok közös tevékenysége, a vagyonegyesítőeknél a tagok vagyonának egyesítése a hangsúlyos. A társaságok a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jönnek létre. Bármely társasági formában alapítható nonprofit gazdasági társaság is, amelynek nyeresége a tagok között nem osztható fel.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:88. § (1); 3:89.§ (1)]; 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról [2. § (1), 9/F. (2)-(3)]; Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [44-48. o.]

Relációk