felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság (fb.) a gazdasági társaságok belső ellenőrző szerve, amelynek feladata az ügyvezetés ellenőrzése a gazdasági társaság érdekeinek megóvása érdekében. Fb. létrehozása nyilvánosan működő részvénytársaságoknál kötelező, a többi társasági formánál a tagok a létesítő okiratban rendelkezhetnek a szerv létrehozásáról, amely legalább három tagból áll. Az fb. tagjai feladatukat személyesen kötelesek ellátni, az ügyvezetéstől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók. Amennyiben a társaságnál fb. működik, a legfőbb szerv az éves beszámoló elfogadásáról csak az fb. írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az fb. feladata az ügyvezetés ellenőrzése a tagok érdekében, így ha az fb. szerint a társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy létesítő okiratba ütközik, ellentétes a legfőbb szerv határozataival vagy egyébként a társaság érdekeit sérti, az fb. jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését a kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében.

Tudományterület:

Forrás:

Ptk. [3:26. § (1),(3), 3:120. § (2)-(3), 3:121. § (1), 3:290. § (1)], Vékás Lajos - Gárdos Péter (szerk.): Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz 1. kötet, Wolters Kluwer, Budapest, 2014. [336-338.pp.], Auer Ádám-Bakos Kitti-Buzási Barnabás-Farkas Csaba-Nótári Tamás-Papp Tekla: Társasági jog; Szeged; Lectum Kiadó; 2011. [181-182.o.]

Relációk