kompetenciamegfelelés

A kompetenciamegfelelés egy olyan minőségi mutató, amely arra ad választ, hogy az adott munkakör betöltése szempontjából relevanciával bíró kompetenciák által támasztott elvárásoknak a munkavállaló milyen mértékben, milyen szinten képes megfelelni. Az egyes munkakörökben jelentőséggel bíró kompetenciák által közvetített kompetenciakövetelményeket a kompetenciaprofilban határozzák meg. A kompetenciaprofilokban szereplő kompetenciákat a kompetencia-térkép foglalja egységes rendszerbe. A szervezetek célja, hogy az egyes munkakörökbe olyan állományt vegyenek fel, akiknek a kompetenciakészlete a legnagyobb mértékben illeszkedik a kompetenciaprofilban meghatározott munkaköri elvárásokhoz. A szervezet által elvárt kompetenciaszint és a munkavállaló kompetenciakészletének tényleges szintje közötti különbséget fejezi a ki a kompetenciadeficit. A kompetenciamegfelelésnek kiemelt jelentősége van pl. a kiválasztásnál, a teljesítményértékelésnél, az ösztönzésnél és a személyi állomány fejlesztésénél.

Forrás:

Henczi Lajos-Zöllei Katalin: Kompetenciamenedzsment. Perfekt gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zmrt., 2007. (33-40. o.)

Relációk