távoktatás

A tanulás atipikus formája, amikor a közvetlen irányítás helyett a közvetett irányítás kapja a főszerepet. A távoktatásban a tanulás önirányítása meghatározó jelentőségű. A távoktatásra jellemző a didaktikai szerkezet zártsága, a tanulói önállóság növelése, a társadalmi nyitottság és az önművelés lehetősége. A távoktatás olcsóbb a hagyományos tanítás költségeinél, ugyanakkor a távoktatási programok, tananyagok kifejlesztése a hagyományosnál jóval költségesebb. A korszerű infokommunikációs technológiák és eszközök jóvoltából bárhol lehetséges a tanulás, valamint az e-learning alkalmazása. A távoktatás elsősorban a felnőtteknek szól, mert élethelyzetük (a munka és család melletti tanulás) idő- és térbeli rugalmasságot igényel, továbbá belső motiváltságuk és tanulási készségük erős. A távoktatás során a tanulói támogatások formái: tananyag és szervezői támogatás; oktatásicsomag és konzultációs lehetőség (mentori, illetve tutori támogatás), valamint vizsga.

Forrás:

Benedek András: Szakképzés-pedagógia. A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak. Typotex Kiadó, 2006. e-könyv (216. old.) www.interkonyv.hu (letöltve: 2017.02.10.)

Relációk