nevelés

A nevelés olyan értékátadó, értékrendszert kialakító, fejlesztő folyamat, melynek célja, hogy az egyént életfeladatai megoldására képessé tegye. A nevelés folyamatában nagyon fontos a „hatás, hatásrendszer” szerepe. Ez jelenti magát a folyamatot, a folyamatnak az eredményét, és a változtatás képességét. A fejlesztő hatás megvalósulhat egy tervszerű folyamata eredményeként, amikor meghatározzák a nevelés célját és az ennek eléréséhez tudatosan felhasználandó eljárásmódokat, valamint spontán módon is, amikor a környezeti tényezők hatására következik be a fejlődés. A spontán formában megvalósuló nevelés lehet közvetlen vagy közvetett. A nevelés hatására az érintett értékrendszerében, személyiségében, gondolkodásmódjában, képességeiben olyan változások következnek be, amelyek lehetővé teszik számára az egyéni és társadalmi feladatok megoldását. A nevelés jellemzői, hogy csak emberre jellemző, történeti és nemzeti jellegű, tudatos, tervszerű, fejlesztő hatású, valamint bipoláris (két irányú) folyamat.

Forrás:

Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. (9-202. o.)

Relációk