kiválasztás

A kiválasztás olyan döntés-előkészítési folyamat, amely során a szakemberek felmérik, hogy a meghatározott munkakörre, állásra jelentkezők közül az egyes jelöltek milyen valószínűséggel, milyen szinten lesznek képesek az elvárt teljesítményeknek és az egyéb követelményeknek megfelelni. Ennek megfelelően a kiválasztásra, mint egy megfelelést vizsgáló eljárásra tekinthetünk, amely során a meghirdetett vagy kijelölt munkakörök által megkívánt követelményeket vetik egybe a pályázók, a jelentkezők kompetenciakészletével, elvárásaival, tulajdonságaival. A megfelelésvizsgálat eredményeként – akár rangsorolást is alkalmazva – születhet meg a kiválasztásra vonatkozó döntés. A kiválasztás előfeltétele, hogy legyen betöltendő álláshely, munkakör, az ennek betöltésére alkalmasnak mutatkozó jelölt, és hogy a szervezet számára meghatározó jelentőséggel bíró tulajdonságok, kompetenciák alapján lehessen különbséget tenni a pályázók között.

Forrás:

Matiscsákné Lizák Marianna: Személyzetbeszerzés: Toborzás és kiválasztás. In.: Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2012. (183-185. old)

Relációk