szakképzés

A szakképzés általános értelemben meghatározott szakmára, hivatásra, életpályára előkészítő elméleti és gyakorlati képzés. A munka világa szempontjából a munkaerő-piac és a gazdaság által keresett és elismert szakképesítésnek a megszerzését jeleníti meg a szakképzés. A szakképzést az esélyegyenlőség biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság igényeinek kielégítése céljából rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő, a művelődéshez és a munkához való jog érvényesülését megteremtő szakképzési rendszer működtetésével kell megoldani. A szakképzés történhet a közoktatás részét képező iskolai rendszerű szakképzés, a felsőoktatás részét képező felsőfokú szakképzés és az iskolarendszeren kívüli szakképzés keretei között. Az iskolarendszeren kívüli szakképzések esetében a szakképzésről szóló törvény előírásain kívül, a felnőttoktatásról szóló törvény, az iskolai rendszerű szakképzéskkor pedig a nemzeti köznevelésről, valamint a felsőoktatásról szóló törvények vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Forrás:

Nagy Sándor (szerk.:) Pedagógiai Lexikon. IV kötet (127. o.), A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt

Relációk