munkaerő-mozgás

A munkaerő-mozgás a gazdaságilag aktív népesség számában és összetételében bekövetkező változásokat jeleníti meg. A munkaerőmozgás a munkaerő-forgalom útján valósul meg, amelynek két fő formája ismert, a demográfiai csere és a munkahely-változtatás vagy fluktuáció. A demográfiai csere alatt az egyének a gazdaságilag inaktív népesség köréből az aktív keresők közé lépnek be vagy kilépnek onnan. Ez a mozgás lehet átmeneti jellegű pl. az időszakosan munkaképtelenné válók, a szülők és a munkanélküliek esetében, vagy lehet végleges is pl. a nyugdíjba vonulókat és az elhalálozottak körét illetően. A fluktuáció alatt a gazdaságilag aktív keresők munkahely-változtatását értjük attól függetlenül, hogy az egy szervezeten belül a munkahely, beosztás cseréjével történik vagy a munkáltató változtatását eredményezi. Az azonos típusú munkahelyek közötti, a munkaerő struktúrát nem módosító munkahely váltást tiszta fluktuációnak nevezik. A munkaerő munkamegosztásbeli helyét változtató munkaerő-mozgásokat munkaerő-mobilitásnak hívják.

Forrás:

Hegyi Sándor: A munkaerőmozgás formái és típusai. 2010. https://www.wattpad.com/604671-8-1-a-munkaer%C5%91mozg%C3%A1s-form%C3%A1i-%C3%A9s-t%C3%ADpusai (Letöltve: 2017.05.20.)

Relációk