munkakörbővítés

Munkakörbővítésnek nevezzük azt a munkakörtervezési, munkavégzési rendszermodellt, amely során a munkavállalónak a korábban ellátott szűkebb feladatkörét újakkal egészítik ki. Ezáltal olyan szélesebb, összetettebb munkakört alakítanak ki, amely – az előzetes elképzelésekhez és a munkakörben foglalkoztatott adottságaihoz, elképzeléseihez jobban igazodik – nagyobb kihívást jelent a munkavállalónak, ugyanakkor változatosabb, érdekesebb feladatellátást biztosít számára, továbbá a munkakörbővítés révén képességei és készségei magasabb színvonalú kiaknázására is lehetősége nyílik. A munkakörök összevonását eredményező munkakörbővítéssel teljesebb munkafolyamatok hozhatók létre, amelyek növelik az adott munkakör értékét, a munkakörben foglalkoztatott motivációját és megbecsültségét is.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (123. o.)

Relációk