ösztönzésmenedzsment humán folyamata

A szervezet stratégiai, valamint operatív céljainak elérését szolgáló olyan egységes bér-és ösztönzéspolitika kialakítása, hatékony működtetése, amely elősegíti a feladattellátáshoz nélkülözhetetlen felkészült személyi állomány megszerzését, megtartását és folyamatos motiválását. Az ösztönzésmenedzsment magába foglalhatja a kompenzációt, a javadalmazást, a motiválást és a motivációt, valamint az alkalmazott munkavégzési rendszer függvényében pl. a bér-és besorolási, a cím-és előre sorolási, a cafeteria, továbbá a szociális, gondoskodási, a jóléti, az egészségbiztosítási és a segélyezési rendszereket. A kompenzáció lehet egyéni, csoportos és szervezeti szintű, megnyilvánulhat anyagi és nem anyagi juttatások formájában. A javadalmazás lehet rendszeres és eseti jellegű, amely biztosítható anyagi, pénzbeli és természetbeni juttatások formájában.

Forrás:

Dr. Szakács Gábor: Az ösztönzésmenedzsment humán folyamatának kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (226-227.)

Relációk