tréning

A tréning a mai kor egyik legelterjedtebb komplex képzési, továbbképzési, fejlesztési módszeregyüttese. A tréning keretében az igényekhez és az elvárásokhoz igazított, célirányos tartamú, meghatározott kompetenciák fejlesztésére irányuló olyan felkészítés történik, ahol szerepet kap az önkontroll és a visszacsatolás is. A tréning népszerűségének oka, hogy az ilyen intenzív és interaktív felkészítéseken, az alacsony csoportlétszám (12 – 16 fő) biztosítás mellett, viszonylag rövid idő alatt (egytől néhány napig tartó felkészítés) egyszerre nagyobb arányú kompetenciafejlesztés érhető el, mint az egyező időintervallum alatt folyó hagyományos képzések és továbbképzések alatt. A tréningek jellemzője, hogy a résztvevők, az egy vagy két fő tréner által vezetett fejlesztéseken egyéni, páros, kiscsoportos és csoportos feladatvégrehajtások segítségével, a munkavégzésükre jellemző, a munkahelyi problémáikhoz hasonló szituációk, helyzetgyakorlatok megoldásán keresztül fejlődnek, gyűjtenek elméleti és gyakorlati tapasztalatokat.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (300-301. o.)

Relációk