teljesítményértékelés kommunikációja

A teljesítménymenedzsment humán folyamatán belül megvalósuló egyéni teljesítményértékelés humán funkciójának meghatározóan fontos eleme az elért eredmények vagy kudarcok kommunikációja, megbeszélése, amely az értékelő vezető és az értékelt munkatárs között zajlik, jellemzően a formális teljesítményértékelések és a minősítés, valamint az év közbeni vezetői visszajelzések alatt. A teljesítményértékelés kommunikációját az értékelő vezetőnek tudatosan meg kell terveznie és az általánosan érvényes szabályok betartására figyelemmel kell levezetnie, mert a jól megoldott értékelő beszélgetés segíti az értékeltek fejlődését, motiválását, végső soron a szervezeti célok elérését, a teljesítményelvárások teljesítését. A teljesítményértékelés kommunikációjánál a „szendvics” technika alkalmazását célszerű választani (pozitív nyitás, kritikai észrevételek, pozitív zárás) és az egész beszélgetést az értékelt önértékelésével elkezdeni.

Forrás:

Szakács Gábor: A közszolgálati vezetők szerepe az egyéni teljesítményértékelésben. Taylor Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. 2017/2 szám, Szeged (148-150. o.), Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (214-215. o.)

Relációk