érzelmi intelligencia és kompetencia (új tétel)

Az érzelmi intelligencia azt fejezi ki, hogy az emberek képesek-e önmaguk és mások érzéseit felismerni, azokat a helyén kezelni, tudják-e önmagukat motiválni, és érzelmeikkel önmagukban, valamint emberi kapcsolataikban megfelelően bánni. Az érzelmi kompetencia az érzelmi intelligencián alapuló olyan tanult, elsajátított képesség, amely elengedhetetlenül szükséges a kiemelkedő munkateljesítmény eléréséhez. Az érzelmi intelligencia szintjétől függ az, hogy az emberek, a munkavállalók – annak öt elemén – az éntudatosságon, az önszabályzáson, a motiváción, az empátián és a társas készségeken alapuló gyakorlati készségeket milyen mértékben tudják elsajátítani. Az érzelmi kompetencia mutatja meg azt, hogy a fenti készségekből mennyit, milyen mértékben és szinten tudnak az érintettek felhasználni munkakörükben. Az érzelmi intelligencia akkor képes a kiemelkedő siker eléréséhez hozzájárulni, ha ehhez megfelelő szintű értelmi és gyakorlati intelligencia is társul.

Forrás:

Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia a munkahelyen. SHL Hungary Kft., Budapest, 2002. (52-54; 447-449. o.)

Relációk