munkaügyi kapcsolatok

Munkaügyi kapcsolatok alatt a munkavállalók, a kollektív érdekeket képviselő (képviseleti, érdekképviseleti, üzemi tanácsi, kamarai stb.) szervezetek és a munkadók megállapodásokon alapuló és/vagy jogilag szabályozott keretek között folyó formalizált, intézményes egyeztetési mechanizmusának működtetését értjük. A munkaügyi kapcsolatokon belül folyó érdekegyeztetés célja az érdekelt felek ütközésének megelőzése, a kialakult ellentétek feloldása, a tárgyalásos út alkalmazásával a konszenzusteremtés. A konszenzusteremtésre általában azért van esély, mert a munkaadók és a munkavállalók viszonyát nemcsak az érdekellentétek uralják, hanem működésükben, érdekeik érvényesítésében egymásra is vannak utalva. A tartós, elhúzódó konfliktus az érdekelt felek számára veszteségekkel zárul. A munkaügyi kapcsolatok során egyenrangú felek partneri viszonyának kialakításra kell törekedni., amely során a munkaerő-piaci partnerek intézményesített együttműködése valósul meg.

Forrás:

László Gyula: Az alkalmazotti kapcsolatok rendszere. In.: Karoliny Mártonné-Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és megoldások. 5. átdolgozott kiadás Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010. (401-408. o.)

Relációk