szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

Az idegenek egyik csoportja. Az Szmtv. szerint a következő államok (nem magyar) állampolgárai tartoznak ide:
– az Európai Unió tagállamainak állampolgára,
– az Európai Gazdasági Térségről (rövidítve: EGT) szóló megállapodásban részes más állam (Izland, Liechtenstein és Norvégia) állampolgára,
– az Európai Közösség és tagállamai, valamint az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállású személy (jelenleg ilyenek a Svájci Államszövetség állampolgárai).
A felsorolt személyeket a törvény összefoglalóan EGT-állampolgárnak nevezi.
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy a Magyarország területére történő beutazás és tartózkodás területén – más idegenekhez viszonyítva – a legszélesebb körű jogokkal rendelkezik.

Tudományterület:

Forrás:

Szmtv. [1. §]

Relációk