új társadalmi mozgalmak

Olyan társadalmi mozgalmak csoportja, amelyek az 1960-as évek óta alakultak ki a nyugati társadalmakban, válaszul az emberi civilizációban jelentkező kockázatokra. Az ide tartozó mozgalmak – például a feminizmus, a környezetvédelem, az atomenergia, genetikailag módosított organizmusok és a globalizációt ellenzők – abban különböznek a korábbi társadalmi mozgalmaktól, hogy egyetlen kiemelt kérdéssel foglalkoznak, nem haszonszerzés őket, és támogatói bázisuk nem kötődik kizárólag egyetlen társadalmi osztályhoz.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 670—671. o.

Relációk