migráns

Az a személy, aki eredeti (szokásos) lakóhelyének országát elhagyja, azaz részt vesz a nemzetközi vándorlásban. A távozási (kibocsátó) ország szempontjából a személyt kivándorlónak, a fogadó ország szempontjából bevándorlónak nevezik. A letelepedési és a munkavállalási engedély nem jelenti az állampolgárság megadását. A második világháború utáni gazdasági fellendülés idején Nyugat-Európa számos vendégmunkást engedett be azzal a feltevéssel, hogy idővel visszaköltöznek hazájukba – ez azonban nem következett be. A migráción belűl külön kategóriát képez az illegális migráció, vagyis az engedély nélküli bevándorlás, különösképpen a szegényebb országokból a fejlett országokba. A legtöbb ország korlátozni próbálja a bevándorlók számát, és igyekszik megválogatni azokat, akiknek a bevándorlást engedélyezi. A határok őrzése azonban számos esetben nehézségekbe ütközik, ezért sokan érkeznek a határon történő útlevél-ellenőrzést kikerülve, vízum, bevándorlási vagy letelepedési engedély nélkül.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 275. o.

Relációk