kiterjesztett család

Olyan, a hagyományos társadalmakra jellemző családi csoport, amelyben a rokonok több mint két nemzedéke él együtt közös háztartásban vagy egymáshoz nagyon közeli helyen. Ide tartozik a külön családmagot nem alkotó rokonokkal (leggyakrabban az özvegy szülővel vagy egy nem házas testvérrel) kiegészített nukleáris család, a nagycsalád, valamint a bonyolult családháztartás. A kiterjesztett családhoz tartozhatnak a nagyszülők, a testvérek, a sógorok és a sógornők, a nagynénik, a nagybácsik és az unokatestvérek. A rokoni viszonyok kötelezettségekkel járnak.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 172. o.

Relációk