biomedicinális egészségmodell

A nyugati orvosi rendszereket és eljárásokat megalapozó elvek halmaza. Ez a modell a betegséget objektív módon, az ismert tünetek jelenléte szerint határozza meg, és feltételezi, hogy a test egészséges állapota a tudományra épülő orvosi kezeléssel helyreállítható. A biomedicinális egészségmodell három fő feltevésen nyugszik. Az első az, hogy a betegséget az emberi testen belül kialakult rendellenességnek tekintik, amely kibillenti azt „normális” létállapotából. A második feltevés szerint az elme és a test külön kezelhetők. A harmadik feltevés szerint a szakorvos az egyetlen, aki a betegséget kezelni hivatott. Az elmúlt évtizedekben a betegség biomedicinális modelljét egyre több kritika érte.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 207—211. o.

Relációk