ideológia

Tág értelemben ideológiának nevezünk minden eszmerendszert, amely a társadalmat leírja, értelmezi. Szűk értelemben azokat az eszméket nevezzük ideológiának, melyek az uralkodó csoportok érdekeinek igazolására szolgálnak. Az ideológiák valamely társadalmi csoport, osztály, réteg, párt érdekeinek előmozdítását szolgálják, e csoport tényleges viselkedésének adnak látszólagos tudományos, morális, filozófiai vagy vallási alátámasztást, mintegy azt sugallva, hogy ez a viselkedés szükségszerű, helyes, és mindenkinek a javát szolgálja. Ideológia minden olyan társadalomban kialakul, amelyben az egyes csoportok között szisztematikus és állandósult egyenlőtlenség alakul ki. Az ideológia fogalma szorosan összekapcsolódik a hatalom fogalmával, mivel az ideológiai rendszerek a csoportok által birtokolt, eltérő mértékű hatalom legitimációját szolgálják.

Tudományterület:

Forrás:

Andorka, Rudolf - Bevezetés a Szociológiába, Budapest, Osiris, 2006, 43. o.

Relációk