harmadik világ

A „harmadik világ” kifejezés eredetileg a 20. században született, a három fő társadalomtípus szembeállításából. Az első világ országai közé Európa iparosodott államai, az USA, Nyugat-Európa országai, és Japán tartoztak. E társadalmak közös jellemzője többpárti, parlamentáris kormányzati rendszer. A második világ társadalmai a korábbi kommunista országok voltak, a Szovjetunió és a kelet-európai államok. A második világ társadalmai tervgazdaságok voltak, és a kommunista egypártrendszer jellemezte ezeket. A hidegháború és kommunizmus összeomlása után gyakorlatilag eltűnt a második világ. A harmadik világ társadalmainak többsége a gyarmati uralom alól felszabadult területeken található – Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában. A fejlődő országok nem pusztán „elmaradtak” az iparosodottabb területektől, hanem többnyire a nyugati indusztrializmussal érintkezve alakultak ki, amely aláásta a korábbi, hagyományosabb rendszereiket. A világ népességének többsége a harmadik világ országaiban él.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 50—51. o.

Relációk